NIP 19760712 200112 1 004
Nama YULIMAN ZENDRATO, SE
Tempat / Tgl Lahir , 12 Jul 1976
Pendidikan
Jabatan Kepala Seksi Tenaga Kerja dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Alamat
No Telp